Ullensvang kommune har ei rekke oppgåver og skal levere ei rekke tenester. Uavhengig av format og innhald, vil all informasjon på eit eller anna tidspunkt bli behandla elektronisk.

 

Personvernombod (PVO) vil bidra til at Ullensvang kommune etterlever dei juridiske krava til korleis personopplysningar skal bli behandla og kontrollerte.

PVO skal og vera bindeledd mellom kommunen og den registrerte i spørsmål om den registrerte sine rettar.

PVO vil medverke og vere ein ressurs slik at Ullensvang kommune syt for at tilsette og innbyggjarar sine personopplysningar blir behandla på rett måte.

 

CATO UNDERHAUG ER TILSETT SOM PERSONVERNOMBOD i 50 % STILLING – KONTORDAGAR MÅNDAG OG TORSDAG.

Har du spørsmål?

 

Kontaktinformasjon:

Cato  Underhaug

Mobil: 90 16 05 29

E-post: cato.underhaug@ullensvang.kommune.no

Per post: Personvernombud, Folgefonnvegen 2, 5627 Jondal