Er du interessert i å byggja i Ullensvang kommune – ta kontakt så kan vi hjelpa deg!

I tillegg til eksisterande ledige tomter er det fleire framtidige utbyggingsområde i Ullensvang kommune. Dei største som allereie er regulert er Freimslia i Odda, Skare sentrum, i Røldal sentrum, Markastå på Sekse og Svåsand mellom Herand og Jondal.

Det er og store område som er sett av til framtidig bustad i arealdelen til gjeldande kommuneplanar, men som ikkje er regulerte. Her er Tveitehagen nær Herand og Djupeviknes nær Jondal sentrum dei største.

Birgit S. Skulbru
Odda kommune kontaktperson

Mobil: 902 04 102

E-post:
Magne Eivind Moe
Ullensvang herad Kontaktperson

Telefon: 53 67 15 60

E-post:
Per Gunnar Hammer
Jondal kommune Kontaktperson

Mobil: 907 16 037

E-post:
3 ledige tomter
 • 50/100 à 994m2
 • 50/102 à 970m2
 • 50/105 à 947m2
1 ledig tomt
 • 35/47 à 1147m2 (festetomt)
2 ledige tomter
 • 32/106 à 749m2
 • 32/121 à 1309m2
10 stk tomter (byggjetrinn 1) men totalt 33 tomter
1 ledig tomt (festetomt)
3 ledige tomter
 • 27/51 à 1082,9 m2
 • 27/52  à 993,2 m2
 •  27/53 à 1014,3 m2
3 ledige tomter herav 2 tomter med opsjon av byggefirma
 • 53/535 à 796,3 m2 (Opsjon av Brødrene Mæland Prosjekt AS)
 • 53/536 à 769,4 m2
 • 53/513 à 790,6 m2 (Opsjon av Byggpartner Bolig AS)
7 ledige tomter
 • 74/150 à 602,5 m2
 • 74/155 à 595,7 m2
 • 74/157 à 491 m2
 • 74/160 à 551,6 m2
 • 74/164 à 1032,3 m2
 • 74/171 à 647,4 m2
 • 74/173  687,3 m2
6 ledige tomter
1 ledig tomt
2 ledige tomter
2 ledige tomter
5 ledige tomter
4 ledige tomter
2 ledige tomter
Ullensvang herad har ledige næringstomter i Industrifeltet på Huse, Kinsarvik. Området er regulert til næring, tomtestørrelse avheng litt etter behov og ynskje til den enkelte.