Odda parkering

Skiltplan for Odda sentrum – innspill og kommentarar. I samband med Odda kommunestyre si behandling av sak om parkering og skiltplan onsdag 11. desember ble det opplyst frå ordførar at …

Tilsynsutvalet i Hordaland

SØKNAD OM MOTORFERDSLE innan Hardangervidda nasjonalpark for vintersesongen 2020 evnt. fireårsperioden 2020 – 2023.  Søknadane gjeld for Odda, Ullensvang og Eidfjord. Søknadsfrist 25. november 2019.  Søknadskjema kan du finne på …