01.01.2020 > Ullensvang kommune

Vi byggjer samfunn! 1. januar 2020 vert den nye kommunen sett i drift. Ullensvang kommune vil satsa på desentralisert tenestestruktur for å gi nære tenester til innbyggjarane. Den økonomiske ramma …

Dagleg leiar

E134 Haukelivegen AS E134 Haukelivegen AS søkjer ny dagleg leiar med kompetanse på samferdsel. Som dagleg leiar har du genuin interesse for veg/infrastruktur og evner å arbeide godt for å oppfylle …

Langs elva opp til Buer gard med fonn og fjell i bakgrunn.

Ullensvang kommune Norges friluftshovudstad

Pressemelding frå ordføraren Dronningstien, Solnuten, Hardangervidda, Hardangerfjorden, Trolltunga, Folgefonna, Seljestad, Håradalen osv. Vi vil også legga vekt på nasjonalparkane som ligg i Ullensvang kommune. Ullensvang er Sør-Norges største kommune og …

Fare for høg vasstand

Gjeld for Vestlandet sør for Stadt. Onsdag kveld er det venta høg vasstand, berekna til 50-60 cm over det som er oppgitt i tabell for tidvatn. Vasstanden er venta på …

Vi er no i innspurten i prosjektet.

Måndadsbrev prosjektleiar november/desember Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Felles: Bygging av nye system. Opplæring nye system i gong. Arbeid med rutiner og handsaming nye system. Testkøyring løn, 2 …