Næringssjef er på plass

Inge Håvard Aarskog starta 23. september som næringssjef i Ullensvang kommune. Næringssjef er kommunen sin kontaktperson for næringslivet i kommunen. Næringssjefen skal vera eit koordineringspunkt mellom kommune og næringsaktørar, og …