Dagleg leiar

E134 Haukelivegen AS E134 Haukelivegen AS søkjer ny dagleg leiar med kompetanse på samferdsel. Som dagleg leiar har du genuin interesse for veg/infrastruktur og evner å arbeide godt for å oppfylle …

60% prosjektstilling ved “Muligheten”

60% prosjektstilling ved “Muligheten” i perioden 01.01.2020-31.12.2020 NAV Ullensvang har ledig kommunal stilling som arbeids- og aktivitetsleiar vedaktivitetssenteret «Muligheten» i perioden 01.01.2020-31.12.2020. Stillinga er eige prosjekt i Ullensvang kommune og …

100% prosjektstilling – Jobbsjansen

100% prosjektstilling jobbsjansen dd-31.05.2020 med mulighet for inntil 2 års forlenging Ullensvang herad starta prosjekt knytt til jobbsjansen i 2019. Satsingen vert vidareført inn i Nye Ullensvang kommune. Prosjektet retter …

80% stilling som flyktningkonsulent

Ullensvang kommune har ledig 80% stilling som flyktningkonsulent Arbeidsoppgåver: Sakshandsaming etter kommunale retningslinjer for flyktningarbeid og Lov om introduksjonsordning Praktisk og tett oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet og eventuell oppfølging …