Vedtekter barnehage

For Ullensvang kommunen som eigar av barnehagane er det viktig å utforma vedtekter for drift av barnehagane. Det vil skapa meir føreseielege vilkår for drift, og for foreldra/føresette. Vedtekter har vore …