Varsel om STOR snøskredfare for Hordaland

Det ventes søndag STOR snøskredfare – faregrad 4 – i Hordaland (region Voss, Hardanger) – Snøskredvarslingen, NVE.

Sjå www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdateringar.

Ved alvorlige hendingar som flom, skred eller andre beredskapssituasjonar kan NVE sin beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.