Flott jolegåve til sjukeheimane, omsorgssentra og bufelleskapa i ny kommune

Forfattaren Kai Inge Melkeraaen har vitja alle sjukeheimane, omsorgssentra og bufelleskapa med si jolegåve “Nye Ullensvang”. Boka har med bilde og møte med folk, og viser flotte naturbilde frå frå heile kommunen. 

Takk til Kai Inge, boka vil gleda mange.