Odda parkering

Skiltplan for Odda sentrum – innspill og kommentarar.

I samband med Odda kommunestyre si behandling av sak om parkering og skiltplan onsdag 11. desember ble det opplyst frå ordførar at om nokon har innspill/kommentarar til reguleringane i planen så kan ein kome med dette innan måndag 6. januar.

Innspill/kommentarer kan du sende direkte til Odda Parkering AS på post@oddaparkering.no innan måndag 6. januar 2020.