Informasjon til føresette med barn i skulen

Grunna kommunesamanslåing skal vi slå saman systema Visma Flyt Skule (VFS) for Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad. Av den grunn vil ikkje VFS vera tilgjengeleg i perioden: 18.12.2019 – 05.01.2020

Kvar skule har orientert sine føresette om alternative metodar for å oppretthalde kontakten skule-heim.

Frå 06.01.2020 vil tenesta vere tilgjengjelig att! Skulane, og kommunen via sine nettsider, vil då leggje ut lenkje til pålogging for det nye VFS.