Nedetid på system for å søka eller endra plass i barnehagane

Det vil ikkje vera høve å søka eller endra plass i barnehagane i Jondal kommune, Odda kommune eller Ullensvang herad i perioden 14. desember 2019 til og med 5. januar 2020.

6. januar 2020 opnar ein ny portal for å søka eller endra plass i barnehagane i Ullensvang kommune. Link vil bli lagt ut på Ullensvang kommune si heimeside og facebook.