Kunngjering av tilskotsordning

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar 2020 Frivillige organisasjonar, private aktørar eller offentlige instansar kan søkja om tilskot til tiltak som skal motverka barnefattigdom innan 13. desember 2019.  …