Utstilling i Nærbutikken på Grimo

Elevane som går på visuell kunst i Ullensvang musikkskule stiller ut nokre av arbeida sine i Nærbutikken på Grimo. Utstillinga opnar torsdag 13. juni kl. 17:00. Musikalske innslag ved Anna …

Verksemdsleiar renovasjon

Søk på stilling Saksnr.19/653-20190087002019008700 Dokument – Verksemdsleiar renovasjon 100% verksemdsleiar renovasjon Vi har ledig ein spennande og utfordrande stilling som verksemdsleiar i Ullensvang kommune. No søkjer vi ein drivande og …