T – tillitsvalde

Anita Eide Aase
Jondal kommune

TV UDF

Vararepresentant PSU

E-post
Dagfrid Nilsen
Odda kommune

TV FF

 

E-post
Grete Hamre
Ullensvang herad

TV FF

Medlem PSU

E-post
Kastriot Prenga
Ullensvang herad

TV NSF

Vararepr. PSU

E-post
Kjellrun Tveisme
Ullensvang herad

TV Delta

Vararepr. PSU

E-post
Malgorzata Warzynska
Odda kommune

TV NSF

Vararepr. PSU

E-post
Nina Hildal
Odda kommune

TV UDF

 

E-post
Oddrun Flatabø Mæland
Jondal kommune

TV UDF

E-post
Per Gunnar Hammer
Jondal kommune

TV NITO

Vararepr. PSU

E-post
Helga Helleland
Ullensvang herad

TV NITO

 

E-post
Ranveig Mannsåker
Odda kommune

TV FF

Medlem PSU

Epost
Silje Selvær
Ullensvang herad

TV UDF

Medlem PSU

E-psot
Siv Digerbrekke
Jondal kommune

TV FF

Medlem PSU

E-post
Terje Mikkelsen
Odda kommune

TV UDF

Medlem PSU

E-post
Torvald Kambestad
Odda kommune

TV NITO

 

E-post
Trine Hilstad
Ullensvang herad

TV Naturviterne

 

E-post