P – prosjektleiar, ordførere, rådmenn og prosjektorganisasjonen

Jon Larsgard
Ordførar

Jondal kommune

Telefon: 53 66 95 02

E-post
Roald Aga Haug
Ordførar

Odda kommune

Telefon: 975 58 400

E-post
Solfrid Borge
Ordførar

Ullensvang herad

Telefon: 952 43 044

E-post