Hald deg oppdatert på siste

nyhende

Varsel om STOR snøskredfare for Hordaland

Det ventes søndag STOR snøskredfare – faregrad 4 – i Hordaland (region Voss, Hardanger) – Snøskredvarslingen, NVE.Sjå www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdateringar.Ved alvorlige hendingar som flom, skred eller andre beredskapssituasjonar kan …

Vi lanserer ny nettside

Om kort tid blir nye Ullensvang kommune ein realitet – 01.01.20. Nye nettsider er under arbeid og vil bli lansert ved årsskiftet når vi er ny kommune. Ei kommunal nettside …

Ullensvang kommune

Nøkkeltal

11136
Innbyggjarar
3261
Areal
1300
Tilsette
1
Kommunestyre
Dei tre kommunane i dag

Om oss

Jondal kommune

Jondal kommune ligg på vestsida av Folgefonnhalvøya med den korte avstanden frå fjord til fonn som eit særmerke. Fonna Glacier Ski Resort, på Folgefonna 1200 moh, er eit av dei beste sommarskisenter i Europa. Elles er jordbruk, fiskeoppdrett og mekanisk industri viktige næringsvegar.

Vi er ca 1100 innbyggjarar og kommunen er omlag  247 km². Kommunesenteret ligg i tettstaden Jondal. Jondal kommune si heimeside

Odda kommune

Odda by er regionssenter for indre Hardanger og Folgefonnhalvøye. Her er det sjukehus, vidaregåande skule, vital industri, mangfald i næringslivet og godt utbygde kommunale tenester med rikt kulturliv, moderne idrettsanlegg og friluftstilbod av høg klasse. Storslått og mektig natur med ikona Trolltunga, Buarbreen og snøsikre skieldorado i Røldal og på Seljestad i spiss. Odda er litteraturbyen i spennet mellom Hardangervidda og Folgefonna nasjonalpark, Røldal stavkyrkje og i kraftkatedralen i Tyssedal. Odda kommune har 7000 innbyggjarar og eit areal på 1.627 km2 Odda kommune si heimeside

Bilete av Lofthus i skumring

Ullensvang herad

Ullensvang herad er Noregs største frukthage og ligg midt i hjarta av Hardanger. Arealet vårt er stort, 1392 km². Folketalet er per i dag omlag 3400 innbyggjarar. Heradsadministrasjonen ligg i Kinsarvik. Ullensvang herad tilbyr gode, desentraliserte tenester og har eit breitt næringsliv. Med Hardangervidda og Folgefonna nasjonalparkar som næraste naboar, har me god tilgang på rekreasjonsområde og eit flott utgangspunkt for friluftsliv. Organisasjons-, idretts- og kulturlivet er rikt, med høg aktivitet året rundt. Ullensvang herad si heimeside